Cvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova

Jít na cvičení  
Chytáky na vyjm. slova po V

Jít na cvičení  
Všechna vyjmenovaná slova

Cvičení na vyjmenovaná slova po B, M, ... Komplexní test.

Jít na cvičení  
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z

Druhá polovina vyjmenovaných slov P-S-V-Z.

Jít na cvičení  
Vyjmenovaná slova po V

Jít na cvičení