Skloňování přídavných jmen

Bidlo x bydlo

Bidlo je dlouhá tyč, která se používá k různým činnostem, např k odrážení z lodi nebo klepání koberců.

Bydlo je zastaralé označení pro obydlí nebo živobytí.

 

Příklady:

Bidlo pro slepice najdeš v kurníku.

Dlouhé bidlo pomáhá lepšímu odrážení se ode dna.

Asi ho pálilo dobré bydlo.