Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po V jsou: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-.

VyVhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po V
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z
Vyjmenovaná slova po V

Být x bít

Obě možnosti jsou správně, každá však znamená něco úplně jiného.

Být s -ý- znamená existovat nebo se nacházet, jedná se o vyjmenované slovo.

Bít znamená mlátit, bouchat a vytvářet násilí. Platí i pro příbuzné výrazy jako přibít hřebík (mlátit kladivem), dobít baterky (pomocí elektického proudu) nebo dobít raněné zvíře.

 

Příklady:

Včera jsem nebyl ve škole.

Loni jsme byli na lyžařském výcviku.

Dědeček byl nádražák.

Chtěl jsem být pilotem tryskáče.

Byl celý zmatený.

Husiti hrad Kost nikdy nedobyli.

Po Vánocích je příbytek váhy vždycky vidět.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

Zuřivě bil pěstmi do stolu.

Hodiny odbily půlnoc.

Sdrce mu bilo nadšením.