Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, ve kterých v kořenech slov píšeme y/ý po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z. Také platí, že y/ý píšeme ve všech slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, nebo jsou s nimi příbuzná. Některá vlastní jména se mohou od těchto pravidel odlišovat.

Vyjmenovaná slova po B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, čepýřit se, pyj, opyš

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po V

vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza, předpona vy-/vý-

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat se, vyzývat

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Chytáky na vyjm. slova po L
Chytáky na vyjm. slova po M
Chytáky na vyjm. slova po P
Chytáky na vyjm. slova po S
Chytáky na vyjm. slova po V
Chytáky na vyjm. slova po Z
Psani S-Z
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po Z

Být x bít

Obě možnosti jsou správně, každá však znamená něco úplně jiného.

Být s -ý- znamená existovat nebo se nacházet, jedná se o vyjmenované slovo.

Bít znamená mlátit, bouchat a vytvářet násilí. Platí i pro příbuzné výrazy jako přibít hřebík (mlátit kladivem), dobít baterky (pomocí elektického proudu) nebo dobít raněné zvíře.

 

Příklady:

Včera jsem nebyl ve škole.

Loni jsme byli na lyžařském výcviku.

Dědeček byl nádražák.

Chtěl jsem být pilotem tryskáče.

Byl celý zmatený.

Husiti hrad Kost nikdy nedobyli.

Po Vánocích je příbytek váhy vždycky vidět.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

Zuřivě bil pěstmi do stolu.

Hodiny odbily půlnoc.

Sdrce mu bilo nadšením.