Vyjmenovaná slova po B

Základní vyjmenovaná slova po B jsou: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka.

 

být (existovat)

bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat…

 

bydlet/bydlit

obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený, vybydlený...

 

obyvatel (ten, kdo někde bydlí)

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný...

 

byt (místo k bydlení)

bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný...

 

příbytek (dnes již málo používaný výraz pro bydlení)

 

nábytek (zařízení bytu)

nábytkový, nábytkář...

 

dobytek (hospodářská zvířata)

dobytčí, dobytče, dobytkářství…

 

obyčej (zvyk, způsob)

obyčejný, obyčejně...

 

bystrý (někdo, kdo má postřeh)

bystrost, bystře, bystřina, bystrozraký, obec Bystřice...

 

bylina (rostlina s dužnatým stonkem)

bylinný, býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl…

 

kobyla (klisna)

kobylka, Kobylisy, Kobylí, kobylí…

 

býk (samec od krávy)

býček, býčí, býkovec...

 

babyka

druh javoru

 

Problematická slova

I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíte zpaměti, můžete se dostat do situace, ve které si nevíte rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto v nich píšeme měkké „i“. Pokud o těchto slovech budete vědět a naučíte se rozlišovat význam, který slovo nese, jistě už vás nikdy nezaskočí a budete bezchybně ovládat pravopis vyjmenovaných slov.


být (existovat) - bít (tlouci)

bydlo x bidlo

býlí x bílý

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M

Brzy x brzičko

Jedna ze zákeřných výjimek českéha jazyka. Obě slova znamenají to samé: časně po ránu nebo za chvíli. Slovo brzičko je častý chyták a určitě je dobré si jej zapamatovat.

Brzy je vyjmenované slovo po Z.

Brzičko je odvozeno od příslovce brzy měkkou příponou -ičko, která má v podstatě přednost v psaní í/ý. Proto píšeme slovo brzičko s měkkým I.

 

Příklady:

Brzy bude tma.

Brzy tam budeme.

Vstávali jsme brzičko po ránu.

Brzičko se mi zavřou oči a začnu chrápat.