Diktát z filmu Marečku, podejte mi pero

V jedné scéně legendárního filmu Marečku, podejte mi pero, píší účastníci večerní školy diktát. Pro náš diktát použijeme jen jeho první větu, ale i ta stojí za to. Zvládnete ji napsat bez chyb? Sveřep_ šakal_...

[Počet slov: 7]   

Stisknutím tlačítka "Číst text diktátu" se zahájí přehrávání diktátu. Stisknutím stejného tlačítka přehrávání kdykoliv zastavíte. Po zapsání kompletního textu zjistíte počet chyb tlačítkem "Ukázat počet chyb". Stisknutí tlačítka "Rozbor diktátu" zobrazí porovnání originálního textu s Vaším a ukáže místa s chybami. V ovládacím boxu nahoře můžete nastavit rychlost čtení textu a také to, jestli se text automaticky po každé větě opakuje, což dovoluje nejprve si text poslechnout a na podruhé jej teprve začít psát. Čtení textu lze také spouštět/zastavovat pomocí klávesy CRTL.
      xx


Sveřepí šakali zavile vyli na bílý Měsíc.