Všeobecné podmínky

Služba DIKTÁT NA JEDNIČKU na adrese https://dn1.cz slouží k online výuce českého jazyka, doučování nebo přípravě na přijímací zkoušky. Obsahuje mluvené diktáty, cvičení na doplňování a mluvnici českého jazyka.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dále "provozovatel") a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále „uživatel“). Službu provozuje OLIVIO s.r.o, Terronská 2112, Turnov, IČO 3986781, https://dn1.cz, info@dn1.cz, tel 792 497 503

Cena služby, dodací a platební podmínky

Funkce systému se liší pro anonymní uživatele a uživatele, kteří si zaplatí předplatné na dobu 6ti nebo 12ti měsíců. Placení uživatelé uživatelé nemají žádným způsobem limitovanou funkčnost systému. Informace o jednotlivých předplatných, včetně uvedení cen a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny na stránkách DIKTÁT NA JEDNIČKU. Platba probíhá zaplacením registračního poplatku pomocí bankovního převodu nebo platební bránou na základě online registrace na stránkách DIKTÁT NA JEDNIČKU. Po zaplacení registračního poplatku systém odešle do 24 hodin uživateli email s potvrzením. Pokud nedojte k zaplacení registračního poplatku do 30 dní od registrace, bude tato bez náhrady zrušena.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu a ukládají po dobu 36 měsíců. Pracujeme pouze s Vaším jménem a emailovou adresou, kterou používáme pouze pro přístup do Vaší uživatelské sekce nebo k rozesílání systémových emailů. Dále evidujeme každé Vaše absolvované cvičení nebo diktát, což slouží k vyhodnocení Vašeho pokroku při studiu českého jazyka a pro Tvorbu Vašich dlouhodobých statistik. Osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Reklamace

Reklamaci je možno uplatnit pouze emailem na adrese info@dn1.cz. Reklamace se nevztahuje na aplikaci jako takovou a její diktáty a cvičení. Dále se reklamace nevztahuje na úmyslné poškození, na neodbornou obsluhu nebo poškození v důsledku vyšší moci.

Ostatní

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných podmínek. Veškerý obsahu webu DIKTÁT NA JEDNIČKU a jeho funkce jsou poskytovány bez záruky a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami nebo výpadky služby.