Skloňování podstatných jmen

Vysel x visel

Vysel je odvozeno od slovesa vysévat a označuje, že něco bylo zaseto do země. Slovo obsahuje předponu vy- a proto se píše Y.

Slovo viset označuje, pokud je někde něco upevněno.

 

Příklady:

Ponožky visely na sušáku.

Visel na šibenici pro výstrahu.

Na stěně visel nový obraz.

Ten oblek na něm úplně visel.

Diváci mu viseli na rtech, jak bylo vyprávění zajímavé.

Sedlák vysel obilí.

Výsev travin už začal.