Shoda přísudku s podmětem

Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním). Podmět vyjadřuje zpravidla původce nebo nositele činnosti, stavu nebo vlastnosti. Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje nebo jaký je.

Vhodné úlohy k procvičení

Bidlo x bydlo

Bidlo je dlouhá tyč, která se používá k různým činnostem, např k odrážení z lodi nebo klepání koberců.

Bydlo je zastaralé označení pro obydlí nebo živobytí.

 

Příklady:

Bidlo pro slepice najdeš v kurníku.

Dlouhé bidlo pomáhá lepšímu odrážení se ode dna.

Asi ho pálilo dobré bydlo.