Shoda přísudku s podmětem

Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním). Podmět vyjadřuje zpravidla původce nebo nositele činnosti, stavu nebo vlastnosti. Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje nebo jaký je.

Vhodné úlohy k procvičení

Brzy x brzičko

Jedna ze zákeřných výjimek českéha jazyka. Obě slova znamenají to samé: časně po ránu nebo za chvíli. Slovo brzičko je častý chyták a určitě je dobré si jej zapamatovat.

Brzy je vyjmenované slovo po Z.

Brzičko je odvozeno od příslovce brzy měkkou příponou -ičko, která má v podstatě přednost v psaní í/ý. Proto píšeme slovo brzičko s měkkým I.

 

Příklady:

Brzy bude tma.

Brzy tam budeme.

Vstávali jsme brzičko po ránu.

Brzičko se mi zavřou oči a začnu chrápat.