Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z jsou: brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.

brzyVhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po Z
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z
Vyjmenovaná slova po Z

Brzy x brzičko

Jedna ze zákeřných výjimek českéha jazyka. Obě slova znamenají to samé: časně po ránu nebo za chvíli. Slovo brzičko je častý chyták a určitě je dobré si jej zapamatovat.

Brzy je vyjmenované slovo po Z.

Brzičko je odvozeno od příslovce brzy měkkou příponou -ičko, která má v podstatě přednost v psaní í/ý. Proto píšeme slovo brzičko s měkkým I.

 

Příklady:

Brzy bude tma.

Brzy tam budeme.

Vstávali jsme brzičko po ránu.

Brzičko se mi zavřou oči a začnu chrápat.