Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P jsou: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.

pýcha

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po P
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z

Dobýt x dobít

Tato dvě slova často způsobují problémy, protože se významově mohou velmi blížit.

Pokud jsme něco získali a stálo nás to značné úsilí, použijeme dobýt. Získat něco ze země (dobýt uhlí, dobýt pařez), zmocnit se něčeho (dobýt hrad, dobýt město).

Dobít s -i- ukazuje boj, bití, tlučení a vytváření násilí. To platí i pro slova podobná se stejným významem jako nabít, přibít, ubít. V přenesenéím významu se dnes nejčastěji používá ve spojením s elektrickým proudem (dobít baterii) nebo technikou (dobít kredit, dobít kartu).

Příklady:

Husité hrad Kost nikdy nedobyli.

Dobývání nerostných surovin je základním zdrojem příjmů.

Alexandr Veliký byl nejslavnější dobyvatel celé historie.

Musíme dětem dobít kredit v mobilu.

Pytláci často zvířata nemilosdrně pobíjejí.

Sdrce mu dobilo.