Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M jsou: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.

myVhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po M
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B-L-M
Vyjmenovaná slova po M

Brzy x brzičko

Jedna ze zákeřných výjimek českéha jazyka. Obě slova znamenají to samé: časně po ránu nebo za chvíli. Slovo brzičko je častý chyták a určitě je dobré si jej zapamatovat.

Brzy je vyjmenované slovo po Z.

Brzičko je odvozeno od příslovce brzy měkkou příponou -ičko, která má v podstatě přednost v psaní í/ý. Proto píšeme slovo brzičko s měkkým I.

 

Příklady:

Brzy bude tma.

Brzy tam budeme.

Vstávali jsme brzičko po ránu.

Brzičko se mi zavřou oči a začnu chrápat.