Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, ve kterých v kořenech slov píšeme y/ý po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z. Také platí, že y/ý píšeme ve všech slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, nebo jsou s nimi příbuzná. Některá vlastní jména se mohou od těchto pravidel odlišovat.

Vyjmenovaná slova po B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, čepýřit se, pyj, opyš

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po V

vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza, předpona vy-/vý-

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat se, vyzývat

Diktáty Cvičení Mluvnice Speciality a chytáky 

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Chytáky na vyjm. slova po L
Chytáky na vyjm. slova po M
Chytáky na vyjm. slova po P
Chytáky na vyjm. slova po S
Chytáky na vyjm. slova po V
Chytáky na vyjm. slova po Z
Psani S-Z
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po Z

Bidlo x bydlo

Bidlo je dlouhá tyč, která se používá k různým činnostem, např k odrážení z lodi nebo klepání koberců.

Bydlo je zastaralé označení pro obydlí nebo živobytí.

 

Příklady:

Bidlo pro slepice najdeš v kurníku.

Dlouhé bidlo pomáhá lepšímu odrážení se ode dna.

Asi ho pálilo dobré bydlo.