Vyjmenovaná slova po B

Základní vyjmenovaná slova po B jsou: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka.

 

být (existovat)

bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat…

 

bydlet/bydlit

obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený, vybydlený...

 

obyvatel (ten, kdo někde bydlí)

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný...

 

byt (místo k bydlení)

bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný...

 

příbytek (dnes již málo používaný výraz pro bydlení)

 

nábytek (zařízení bytu)

nábytkový, nábytkář...

 

dobytek (hospodářská zvířata)

dobytčí, dobytče, dobytkářství…

 

obyčej (zvyk, způsob)

obyčejný, obyčejně...

 

bystrý (někdo, kdo má postřeh)

bystrost, bystře, bystřina, bystrozraký, obec Bystřice...

 

bylina (rostlina s dužnatým stonkem)

bylinný, býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl…

 

kobyla (klisna)

kobylka, Kobylisy, Kobylí, kobylí…

 

býk (samec od krávy)

býček, býčí, býkovec...

 

babyka

druh javoru

 

Problematická slova

I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíte zpaměti, můžete se dostat do situace, ve které si nevíte rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto v nich píšeme měkké „i“. Pokud o těchto slovech budete vědět a naučíte se rozlišovat význam, který slovo nese, jistě už vás nikdy nezaskočí a budete bezchybně ovládat pravopis vyjmenovaných slov.


být (existovat) - bít (tlouci)

bydlo x bidlo

býlí x bílý

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M

Být x bít

Obě možnosti jsou správně, každá však znamená něco úplně jiného.

Být s -ý- znamená existovat nebo se nacházet, jedná se o vyjmenované slovo.

Bít znamená mlátit, bouchat a vytvářet násilí. Platí i pro příbuzné výrazy jako přibít hřebík (mlátit kladivem), dobít baterky (pomocí elektického proudu) nebo dobít raněné zvíře.

 

Příklady:

Včera jsem nebyl ve škole.

Loni jsme byli na lyžařském výcviku.

Dědeček byl nádražák.

Chtěl jsem být pilotem tryskáče.

Byl celý zmatený.

Husiti hrad Kost nikdy nedobyli.

Po Vánocích je příbytek váhy vždycky vidět.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

Zuřivě bil pěstmi do stolu.

Hodiny odbily půlnoc.

Sdrce mu bilo nadšením.