Vyjmenovaná slova po B

Základní vyjmenovaná slova po B jsou: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka.

 

být (existovat)

bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat…

 

bydlet/bydlit

obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený, vybydlený...

 

obyvatel (ten, kdo někde bydlí)

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný...

 

byt (místo k bydlení)

bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný...

 

příbytek (dnes již málo používaný výraz pro bydlení)

 

nábytek (zařízení bytu)

nábytkový, nábytkář...

 

dobytek (hospodářská zvířata)

dobytčí, dobytče, dobytkářství…

 

obyčej (zvyk, způsob)

obyčejný, obyčejně...

 

bystrý (někdo, kdo má postřeh)

bystrost, bystře, bystřina, bystrozraký, obec Bystřice...

 

bylina (rostlina s dužnatým stonkem)

bylinný, býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl…

 

kobyla (klisna)

kobylka, Kobylisy, Kobylí, kobylí…

 

býk (samec od krávy)

býček, býčí, býkovec...

 

babyka

druh javoru

 

Problematická slova

I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíte zpaměti, můžete se dostat do situace, ve které si nevíte rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto v nich píšeme měkké „i“. Pokud o těchto slovech budete vědět a naučíte se rozlišovat význam, který slovo nese, jistě už vás nikdy nezaskočí a budete bezchybně ovládat pravopis vyjmenovaných slov.


být (existovat) - bít (tlouci)

bydlo x bidlo

býlí x bílý

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M

Raný x ranný x ranní

Raný znamená časný např raný středověk

Ve spojení s číslovkou se používá ranný, např šestiranný kolt

Ranní rozcvička a všechno co je spojeno s ránem je měkké přídavné jméno.

Příklady:

Rané brambory se sbírají jako první.

Dvouranné zbraně jsou velmi oblíbené u myslivců.

Ranní káva mě postaví na nohy.