Vyjmenovaná slova po B

Základní vyjmenovaná slova po B jsou: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka.

 

být (existovat)

bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat…

 

bydlet/bydlit

obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený, vybydlený...

 

obyvatel (ten, kdo někde bydlí)

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný...

 

byt (místo k bydlení)

bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný...

 

příbytek (dnes již málo používaný výraz pro bydlení)

 

nábytek (zařízení bytu)

nábytkový, nábytkář...

 

dobytek (hospodářská zvířata)

dobytčí, dobytče, dobytkářství…

 

obyčej (zvyk, způsob)

obyčejný, obyčejně...

 

bystrý (někdo, kdo má postřeh)

bystrost, bystře, bystřina, bystrozraký, obec Bystřice...

 

bylina (rostlina s dužnatým stonkem)

bylinný, býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl…

 

kobyla (klisna)

kobylka, Kobylisy, Kobylí, kobylí…

 

býk (samec od krávy)

býček, býčí, býkovec...

 

babyka

druh javoru

 

Problematická slova

I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíte zpaměti, můžete se dostat do situace, ve které si nevíte rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto v nich píšeme měkké „i“. Pokud o těchto slovech budete vědět a naučíte se rozlišovat význam, který slovo nese, jistě už vás nikdy nezaskočí a budete bezchybně ovládat pravopis vyjmenovaných slov.


být (existovat) - bít (tlouci)

bydlo x bidlo

býlí x bílý

 Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M

Vysel x visel

Vysel je odvozeno od slovesa vysévat a označuje, že něco bylo zaseto do země. Slovo obsahuje předponu vy- a proto se píše Y.

Slovo viset označuje, pokud je někde něco upevněno.

 

Příklady:

Ponožky visely na sušáku.

Visel na šibenici pro výstrahu.

Na stěně visel nový obraz.

Ten oblek na něm úplně visel.

Diváci mu viseli na rtech, jak bylo vyprávění zajímavé.

Sedlák vysel obilí.

Výsev travin už začal.