Chytáky v české mluvniciChytáky v češtině a časté chyby

Čeština je jazyk velmi bohatý a proto také obsahuje celou řadu slov nebo obratů, které podobně znějí, mají však naprosto odlišný význam a také se velmi často jinak píší. Dělá se v nich mnoho chyb a právem je můžeme označit jako chytáky. Pusťme se tedy do nich.

Vysel x visel

Vysel je odvozeno od slovesa vysévat a označuje, že něco bylo zaseto do země. Slovo obsahuje předponu vy- a proto se píše Y.

Slovo viset označuje, pokud je někde něco upevněno.

 

Příklady:

Ponožky visely na sušáku.

Visel na šibenici pro výstrahu.

Na stěně visel nový obraz.

Ten oblek na něm úplně visel.

Diváci mu viseli na rtech, jak bylo vyprávění zajímavé.

Sedlák vysel obilí.

Výsev travin už začal.