[z|s]komolenina slov # [z|s]běh utekl z vojny # [z|s]mírat žízní # [z|s]organizoval to dokolane # [z|s]bledl strachem # [s|z]tírací los # [s|z]hledáme se za hodinu # přednost [z|s]prava # požadavek na [z|s]výšení platů # [s|z]vinout koberec # [z|s]lézt všechny osmitisícovky

Psani S-Z

Při psaní S-Z je důležité si uvědomit, co dané slovo vyjadřuje.

 Při cvičení budeš doplňovat chybějící výrazy. Někdy to je samostatné písmeno, někdy celé slovo. Poté co odpovíš, program automaticky zobrazí další výraz. Pro zvolené cvičení se jednotlivé výrazy (otázky) vždy generují automaticky z rozsáhlé databáze. A protože kombinací jsou skutečně milióny, nikdy nebudeš dělat úplně stejné cvičení.