[z|s]bil ho do němoty # [z|s]ocelit se v boji # zbytečně se [vz|s]pouzel # [z|s]dola se ozývalo chrápání # [s|z]bírat houby # [z|s]krotit divokou šelmu # [z|s]tracený dopis # [s|z]páchat sebevraždu # [z|s]barvit do zlatova # dítě se [z|s]tratilo # [s|z]padl ze schodů

Psani S-Z

Při psaní S-Z je důležité si uvědomit, co dané slovo vyjadřuje.

 Při cvičení budeš doplňovat chybějící výrazy. Někdy to je samostatné písmeno, někdy celé slovo. Poté co odpovíš, program automaticky zobrazí další výraz. Pro zvolené cvičení se jednotlivé výrazy (otázky) vždy generují automaticky z rozsáhlé databáze. A protože kombinací jsou skutečně milióny, nikdy nebudeš dělat úplně stejné cvičení.