Shoda přísudku s podmětem (3)

Klasický diktát. Jak si nejlépe procvičit určování shody přísudku s podmětem? [Počet slov: 55]

   

Stisknutím tlačítka "Číst text diktátu" se zahájí přehrávání diktátu. Stisknutím stejného tlačítka přehrávání kdykoliv zastavíte. Po zapsání kompletního textu zjistíte počet chyb tlačítkem "Ukázat počet chyb". Stisknutí tlačítka "Rozbor diktátu" zobrazí porovnání originálního textu s Vaším a ukáže místa s chybami. V ovládacím boxu nahoře můžete nastavit rychlost čtení textu a také to, jestli se text automaticky po každé větě opakuje, což dovoluje nejprve si text poslechnout a na podruhé jej teprve začít psát. Čtení textu lze také spouštět/zastavovat pomocí klávesy CRTL.
      xx


Za soumraku srny vyběhly z lesa. Poslední hromady sněhu roztály. Na lukách pobíhali mladí býčci. Hromy hlasitě burácely a blesky křižovaly oblohu. Letošní povodně způsobily mnoho škod. Koncem dubna přiletěly vlaštovky a jiřičky. Voňavé svíčky hořely jasnými světly. Koně se na rušné ulici splašili. V sobotu šli všichni na ryby. Nerozuměli, protože to bylo německy.