Levitující zahrada

Diktát z denního zpravodajství [Počet slov: 45]

   

Stisknutím tlačítka "Číst text diktátu" se zahájí přehrávání diktátu. Stisknutím stejného tlačítka přehrávání kdykoliv zastavíte. Po zapsání kompletního textu zjistíte počet chyb tlačítkem "Ukázat počet chyb". Stisknutí tlačítka "Rozbor diktátu" zobrazí porovnání originálního textu s Vaším a ukáže místa s chybami. V ovládacím boxu nahoře můžete nastavit rychlost čtení textu a také to, jestli se text automaticky po každé větě opakuje, což dovoluje nejprve si text poslechnout a na podruhé jej teprve začít psát. Čtení textu lze také spouštět/zastavovat pomocí klávesy CRTL.
      xx


Levitující zahrada zdobí střechu muzea na Letné. Národní zemědělské muzeum v Praze poskytuje návštěvníkům luxusní výhled na metropoli z takzvané levitující zahrady, která je umístěná nad střechou této budovy na Letné. V rámci panoramatického zážitku je toto místo expozicí, která odkazuje na zemědělství v Praze.